Djungel

Djungeln är djup, mörk och okänd, och symboliserar säkert det omedvetna, de ociviliserade men naturliga delarna av oss själva. Mer än något annat växer djungeln – ett ändlöst växande GRÖNT. Men till skillnad från en nordeuropeisk SKOG är knappast djungeln en plats man vill eller kan stanna på för en längre tid; den är mindre gästvänlig, mera farlig.

« Back to Glossary Index