Djur

« Back to Glossary Index

Djur som helt enkelt är djur i drömmar representerar vanligtvis ”naturliga” (instinktiva eller emotionella) sidor av oss själva. Det kan vara i specifik mening, men i synnerhet en MÅNGFALD mer ospecifika djur kan snarare symbolisera autonoma psykiska komponenter. Jung skriver:

”Djurskepnaden visar att innehållet … i fråga fortfarande är i den utommänskliga sfären, det vill säga på ett plan bortom mänsklig medvetenhet …” (CW 9i, par. 419.) “De uttrycker den nivå på vilken det innehåll de betecknar befinner sig, nämligen en omedvetenhet vilken är lika fjärran från det mänskliga medvetandet som ett djurs psyke. Varmblodiga eller kallblodiga vertebrater eller till och med ryggradslösa djur av de mest skilda arter indikerar olika grader av omedvetenhet” (CW 9ii, par. 291). En grov uppdelning ger vid handen att till skillnad från kallblodiga djur representerar varmblodiga “omedvetet innehåll som kan bli medvetet”. (Ibid, par. 338.) Med varmblodiga djur kan man nämligen, till skillnad från kallblodiga, erhålla “psykisk rapport”. (Ibid, par. 369.) En konflikt eller en från drömmaren fristående scen med djur avgör att den inte utspelar sig i medvetandet, utan i det kollektivt omedvetna eller i “den instinktiva sfären”.

Djur är alltså kopplade till människans lägre funktioner, men även till hennes högre. Vi kan observera att gudar (naturgudomligheter, egyptiska gudar, etcetera) och i all synnerhet andeväsen återkommande avbildas som djur. Jung påpekar att “teriomorfa symboler” inte endast antyder ett slags minsta gemensamma nämnare, utan även det utvidgande och andliga. De är paradoxala, de pekar både uppåt och nedåt på samma gång. Om dylikt material assimileras vidgas medvetandet åt båda håll. (CW 14, par. 427.)

Om djuret är en blandning av varelser (som de mytologiska figurerna minotaurus och kentaur), eller bara underliga, har djuret en symbolisk betydelse bortom eller vid sidan av detta.

Arter
Olika djur har olika symbolvärden, se till exempel BJÖRN, HUND och LEJON. Vilda djur, säger Jung, ”tyder på latenta affekter.” Det är viktigt att närma sig bilden som det djur den speglar, inte bara betrakta det som ”ett djur”. För att förstå vad djuret i drömmen representerar kan det vara en god idé att vid sidan av spontana associationer lära sig mer om djuret, eller för sig själv beskriva vad som helt sakligt karaktäriserar det, eftersom drömmen ofta tar fasta på objektiva fakta när den ”väljer” symboler.

Affekter och instinkter
Som nämnts är vilda djur, rasande djur och farliga djur ofta symboler för affekter; ”okontrollerade affekter är i allt väsentligt djuriska”, som Jung uttryckte det (CW 14, par. 405). Vidare menar han att en människas förlorade kontakt med instinkten manifesteras i affekt, ”som i drömmar uttrycks som djur” (CW 10, par. 680). På samma sätt menar von Franz att det är typiskt att klienter drömmer om vilda djur i analysens inledning – ”den otyglade aptiten, de autonoma komplexen, begär efter sex och makt, som vanligtvis symboliseras av lejon, hundar som parar sig, och liknande.” (1995a, s. 355.) Under analysens gång ersätts detta med det mer vilande växtlivet, etcetera.

Jagad av djur
Är man JAGAD av djur i drömmar är det antagligen en reflektion av att man i något avseende ligger i konflikt med sitt instinktiva själv, eller den “naturliga” del av en själv som djuret symboliserar (jämför ORM). Man upplever det som farligt för att man har ett fientligt förhållande till det. Varelsers utseende och beteende i drömmar är som regel en reflektion av drömmarens attityd till bildens innehåll.

Som drömfigur
Om djur representerar en konflikt i drömmen indikerar det att drömmaren är mer omedveten om dess innehåll, än om den representerades av en människa. (Jämför ANSIKTE och HUVUD.) von Franz påpekar i Katten i saga och verklighet att ”om ens skugga uppträder i form av en panter, betyder det att den befinner sig rätt långt ifrån medvetandet”, men om den ”tar formen av den eller den kända personen … kan man tryggt anta att man egentligen borde veta vad det handlar om.” (s. 55.)

Stridande djur
Att vilda djur attackerar varandra kan vara en illustration av att olika instinkter ligger i konflikt med varandra. Det är inte ovanligt, vi har en hel knippe instinkter och de kommer inte nödvändigtvis speciellt bra överens. En dröm som visar hur exempelvis ett stort djur SLUKAR små djur kan indikera en ”farlig” instinkt. Konflikter som illustreras av stridande djur är drömmaren vanligtvis omedveten om (annars skulle det hellre speglas som exempelvis en konflikt mellan drömjaget och en annan person, eller mellan grupper av människor.)

Det naturliga djuret
Djur är “naturliga”, de lever så att säga i enlighet med Guds avsikter. Människor däremot, med sin medvetenhet och fria vilja, har möjlighet att avvika från sin natur och gå emot Guds vilja. På detta sätt kan vilda djur symbolisera det adekvata eller naturliga livet. (Vi poängterar vilda djur eftersom endast tama djur kan ”missköta” sig.) Eftersom djur lever i enlighet med sin natur och helt anpassat till sin omgivning är i synnerhet välvilliga djur ofta symbol för Självet. Jung säger att djuren har ”en psykologi av ett slag som inte är mänskligt. Det är lägre än människans … men lika mycket som det är lägre, är det högre än människans. Djuret representerar gudomens vilja. Således är djuret också en symbol för gudomen.” (2019, s. 104-105.)

Förfädersdjur
Djuret, till exempel en APA, kan representera vårt ”naturliga jag” som är kopplat till vår historia som människor, som går tillbaka till djuret. Det vill säga, vi har ett djur inom oss som kan vara friskt och få utrymme i våra liv (till exempel genom enkelt och fysiskt leverne) eller bli sjukt och instängt hos säg en man som lever i en lägenhet tillsammans med elektroniska apparater.

Husdjur
Om man drömmer om sin hund eller katt har symbolen säkert anstrykningar av de innehåll som beskrivits ovan, men husdjuret är en vän man har en verklig relation till. Ens husdjur är beroende av en, det kräver vård och omsorg från oss. Symbolen är sannolikt kopplat till eros eller känslofunktionen. Med våra husdjur kan vi släppa vår persona, vara helt och hållet oss själva. Drömmar om husdjur är ofta speglingar av hur vi tar hand om oss själva.

Hjälpsamma djur
Om en hjälte har hjälp av ett djur kommer denne alltid att lyckas, enligt von Franz, för i så fall står hjälten i förbindelse med sitt naturliga jag och går längs den sanna vägen, om man så vill. Alla folksagor tycks vara överens om att man alltid ska lyssna på vad djuren har att säga. Att inte göra det vore nämligen att nonchalera sina instinker, eller sitt egna omedvetna.

Om man drömmer om ett hjälpsamt djur, kanske till och med ett talande djur, kan det antyda att det omedvetna är redo att hjälpa drömmaren. Det indikerar vanligtvis en positiv prognos, enligt von Franz (1999, s. 89). Den arketypiske bilden ”vis gammal man” uppträder ibland som ett hjälpsamt djur.

Det är i varje fall alltid en god idé att vara uppmärksam på djurets meddelande eller avsikter, för på ett eller annat sätt har det alltid något viktigt att tillföra.

« Back to Glossary Index