Död

Död i drömmar symboliserar i allmänhet personlig förvandling och/eller slutet på en fas i livet (och således början på något nytt). Det är ett vanligt motiv när man är i eller på väg till en övergångsfas; men det kan också vara en uppmaning till att släppa något man klamrar sig fast vid, till exempel, för att kunna gå vidare. En människas faktiska död uttrycks vanligtvis som en övergång i drömmar.

Drömjagets död
Om drömmaren drömmer att han eller hon dör indikerar det sannolikt att det finns ett behov av psykologisk förvandling, att en psykologisk transformation pågår eller att drömmaren kommer att genomgå en avgörande förändring; annorlunda uttryckt: Att jagets nuvarande inställning måste eller kommer att upphöra och lämna över till något annat. Självmord faller ibland in i denna symbolik. Att ge upp och låta sig dö i en dröm kan antyda att man vågar ge upp en numer fruktlös ståndpunkt, och möjliggör därmed förnyelse.

Om man dör i en dröm är det relevant hur man dör: Om HUVUDET huggs av kan man anta att det har med intellektet eller identiteten att göra, om man skjuts är det en chock, om man DRUNKNAR kanske man blir överväldigad, och så vidare. Blir man exempelvis attackerad av en skuggfigur och är nära att dö, kan mötet med skuggan indikera risk för eller chans till dramatisk förändring av jaget.

Bortträngning
Att döda något är att tränga bort det; det handlar inte minst om skuggsidor. Det är inte ovanligt att man drömmer om lik som kommer upp ur jorden eller som plötsligt öppnar sina ÖGON, och så vidare – det bortträngda gör sig påmint i våra drömmar.

Död som utveckling
Att någon eller något dör kan också betyda att man överkommer det den döde representerar, eller att det fungerar som ett OFFER för att komma vidare i livet (som i Jungs dröm där han dödar Siegfried, Mitt Liv, s. 167-168). Varje förnyelse innebär det gamlas död. Detta speglas i många mytologier och sagor.

Värt att tänka på är att delar av vårt inre liv kommer och går; till exempel är det inte ovanligt att ett visst innehåll dör i en dröm, för att komma tillbaka senare som något annorlunda i en annan dröm. Detta motsvarar också den universella ritualen att varje år döda något, som nästa år måste dödas på nytt. (Jämför SPIRAL.)

Men om någon dör, till exempel en förälder, kan det också betyda att föräldrakomplexet släppt något av sitt grepp om drömmarens jag. Om drömmaren i visst sammanhang drömmer att han och hon dödar en förälder, kan det antyda en radikal förändring i drömmarens relation till föräldrakomplexet, en förändring som denne i så fall varit aktivt delaktig i. Att drömma att ens föräldrar dör är vanligt och hänsyftar här till ens egen personliga utveckling och mognad. Om en person vågar följa sin inre auktoritet kan drömmen spegla ett fadersmord.

Det är alltid värt att fråga sig ”vilken del av mitt inre liv är det som dör/dött?” Om man projicerat ett innehåll på en annan, till exempel, men senare insett (eller bör inse) att man själv besitter dessa egenskaper, kan man drömma att den andre dör. Drömmar där någon dör handlar alltså ofta om att man brutit sig loss från något man tidigare identifierat sig med (vilket indikerar pånyttfödelse).

En persons död kan alltså antyda tillbakadragandet av projektioner. Det kan vara smärtsamt, för projektioner är bekväma och befriar oss från ansvar och plågsam självinsikt. Platon säger (citerad i Anatomy of the Psyche, s. 170) att ”sanna filosofer gör döendet till sitt yrke”; man skulle kunna säga att breddandet av medvetenhet är kopplat till kontinuerligt döende.

Om man klamrar sig fast vid något och har en dödsdröm kan det vara ett sätt för drömmen att säga att det är dags att släppa det. På samma sätt kan fantasier och drömmar om någons död vara en indikation på att man kan må bra av att i psykologisk mening separera sig i förhållande till den andre, särskilja sig.

Kungens död
Inget nytt kan träda i kraft utan att det gamla dör. Den gamle och sjuke KUNGEN representerar den rådande men förlegade attityden, och den unge hjälten den nya. För att hjälten ska bli kung – det vill säga, för att den nya attityden ska kunna råda – måste den gamle först dö. Detta är ett vanligt tema i drömmar, men också i mytologi, där föräldrarna eller en förälder måste dö för att det nya ska ta vid. Vi känner förstås igen temat om den gamle kungen från oräkneliga folksagor. (Observera att ”kung” kan uttryckas på olika sätt i drömmar, som någon sorts allmänt vedertagen ledare.)

Återfödelse
Död är förknippad med återfödelse. Man kan observera att begravning i fosterställning förekommit i hela världen; föreställningen att döden är en födelse är arketypisk och har uttryckts på många olika sätt genom historien.

Döda djur
Döda djur kan symbolisera att något instinktivt eller emotionellt inom en är dött eller är på väg att dö, eller i varje fall avskuret från ens liv.

Att döda ett djur är däremot inte sällan i sagor en symbol för kommande förhöjd medvetenhet, eller att någon kommer att bli medveten; så att säga ett frigörande från identifikation med det omedvetna.

Döda personer
I en dröm kan en död person symbolisera bristande relation mellan drömjaget och inre innehåll (eller verkliga personer). Om vi inte har en känslomässig relation till någon, är den personen symboliskt sett ”död” – you’re dead to me now, som de lakoniskt säger i maffiafilmer.

Att en person man har en relation till dör i en dröm kan återspegla ett tillbakadragande av ens projektioner på vederbörande.

Döda personer kan också vara ett uttryck för ”det olevda livet”, delar av oss själva som inte haft möjlighet att springa till liv.

På ett eller annat sätt symboliserar den döde en avspjälkad del av oss själva som hemsöker oss. Den gör det för att det den representerar vill leva, vill vara en del av drömmarens liv. (Jung 2014, s. 142ff.)

Större grupper döda människor – ”de döda” – kan liksom förfäder dyka upp i våra drömmar vid avgörande tidpunkter; som om något i vårt liv tilldrar sig deras uppmärksamhet.

Mord, mördare
Om drömjaget dödar någon måste man se närmare på situationen, huruvida denna handling är ett nödvändigt OFFER (det gamla måste dö för att det nya ska kunna leva) eller om drömmaren tränger bort en viktig del av sig själv; men också vem som dödas – det har förstås helt olika innebörder om det är ett BARN, en inbrottstjuv eller en förälder, till exempel.

Drömmer man om mördare som är ute efter en, i synnerhet om det är någon sorts psykopat, kan detta spegla självdestruktiva tankar eller andra psykologiska faror; men det kan också syfta på behovet av eller förberedelse inför förnyelse, etcetera. Men man bör hålla i minnet att det är det fördomsfulla vakenjaget som fäller moraliska domar; figuren i drömmen är inte nödvändigtvis ond.

Att drömma om någon som dött
Det är vanligt att drömma om en avliden person som var viktig för en. Det tycks vara en del av den naturliga sorgeprocessen. Vanligtvis upphör dessa drömmar så småningom. Men om drömmaren fortsätter att sörja och fortsätter att drömma om den avlidne är det typiskt att den avlidne presenteras med negativa kvaliteter, eller att denne försöker överge drömmaren, som om drömmen vill hjälpa drömmaren att släppa taget om den avlidne.

Dödsdröm som förutsägelse
Drömmar som förutspår eller hanterar faktisk död beskriver som regel övergång, separation, förening (som bröllop), och så vidare, snarare än att någon dör. ”Det är vanligt att man drömmer om sin egen död, men det är inget allvarligt. När det verkligen är en fråga om döden talar drömmarna ett annat språk.” (CW 16, par. 349.)

« Back to Glossary Index