Dop

Dopets arketypiska symbolik har med rening och föryngring att göra, som överskrider jaget – ja, död och återfödelse, initiation till ett högre tillstånd. Denna klunga idéer kan vara relevant även i drömmar om bad, dusch, simmande, och så vidare – det är ett slags upplösning (alkemisternas solutio) av aktuella inställning eller motsvarande, och återuppståndelse med en ny. Synderna som tvättas bort genom dopet kan förstås som omedvetna skuggkvaliteter – renhet betyder här medvetenhet. ”Om man är psykologiskt ren förorenar man inte sin omgivning med skuggprojektioner.” (Edinger 1994, s. 73.) ”Det personligt omedvetna är skuggan och den mindervärdiga funktionen, med gnostisk terminologi syndfullheten och orenheten som måste tvättas bort med dopet.” (CW 14, par. 257.) Dopet har två huvudaspekter, enligt Edinger: Att renas från synder och att uppgå i en helig församling, ”och båda dessa saker händer vid varje nedstigande i det omedvetna”. (1995, s. 161) (Att “renas” innebär att bli medveten om sina skuggsidor, inte att de försvinner; att uppgå i en församling betyder här att finna ett nytt, medvetet förhållande till sig själv och andra.) (Se även TVÄTT och VATTEN.)

« Back to Glossary Index