Drottning

Drottningen är ”matriarken” och sannolikt förknippad med moderskomplexet eller modersarketypen. (Se även KUNG.)

« Back to Glossary Index