Drunkning

Att vara under VATTNET, att drunkna, kan vara en bild av att sjunka ned i det överväldigande omedvetna. Drömmar av det slaget kan handla om inflation eller något slags besatthet, eller annat betvingande. Jämför BÅT, för om ”båten” eller metoden eller ens sätt att orientera sig inte fungerar, riskerar man att drunkna – det är ett slags desorientering.

Att hjälplöst sjunka ned i havet är inte nödvändigtvis slutet, utan kan exempelvis illustrera att Självet, själen och/eller den transcendenta funktionen framträder på ett sätt som kan upplevas som skrämmande.

Kungen
Det är ett vanligt tema att den döende KUNGEN, den förhärskande attityden vars DÖD är nödvändig för den nya attityden, är förknippad med VATTEN och drunkning.

Upplösning och förnyelse
Drunkning är som nedsänkning i vatten och försvinnande en bild för upplösning (alkemisternas solutio). Det kan ha en starkt negativ innebörd, men också positiv. Den ”statiska” personligheten måste i viss mening lösas upp för att förnya sig. (Jämför TÅR.) Denna upplösning av jaget (kanske i Självet) är förstås skrämmande och överväldigande.

Dop
Dop som nedsänkning i och uppdykande ur vatten som en ny, frälst människa är symbolisk drunkning, upplösning och återuppståndelse.

Överväldigad
Men att drunkna kan också ha en mer jordnära betydelse, att man helt enkelt “tagit sig vatten över huvudet” eller är överväldigad av något man inte kan kontrollera. Man kan säga att man exempelvis ”drunknar i jobb”. Till exempel, om det sker saker i livet som man inte känner att man inte mäktar med kan man drömma om drunkning och/eller översvämning.

« Back to Glossary Index