Duva

Duva

Duvan är feminin FÅGEL förknippad med modersgudinnan (Ishtar, Afrodite, osv.) och “den andra sidan”. I samtiden illustreras det i exempelvis Bröderna Lejonhjärta och Jungs dröm om duvan och “de tolv döda”, så som han beskriver det i Mitt liv (s. 161). (Se även FÅGEL.)

Allmänt har duvan setts som en mild och god fågel, ofta i motsats till hök, korp och örn. Allt sedan antikens Grekland har duvan förknippats med kärlek och själen (och oskuld, äktenskap, Helige Ande, Sapientia, Kristus och Jungfru Maria). Duvan som bild för själen och som budbärare mellan världar illustreras ofta inom alkemin. Enligt den traditionen är ”den skinande vita duvan” gömd i blyet, det vill säga lapis i prima materia (det värdefulla i det värdelösa), eller annorlunda uttryckt ”den extraherade, transformerande substansen.” Två duvor pekar mot kommande coniunctio.

Comments are closed.