Dvärg

Dvärgar är nästan alltid förknippade med kreativitet, den kreativa impulsen eller det lekfulla infallet; SMEDER eller hjälpare i myter och folksagor. (Jämför JÄTTE.) De lever dolda under marken som omedvetna impulser eller kreativa krafter; besitter en andlig eller en ”naturkvalitet”; en kvalitet som i dvärgsymboliken antyder en viss dissociation av innehållet.

Skatter
Som kreativa små hjälpare är de uppfinningsrika och antas besitta skatter av olika slag, exempelvis i nordisk mytologi och åtminstone i folksagor från norra Europa.

Barn
BARN i drömmar har ibland en ”dvärgisk” kvalitet (små kreativa indiver). Barn och dvärgar kan vara uttryck för homonculus – ”den lille hjälparen” som förekommer i alkemistiska skrifter och andra uttryck för det omedvetnas bildspråk. I folktro spelar dvärgar gårdstomtens roll och kan vara mycket hjälpsamma – eller inte, beroende på hur människan beter sig. ”Dvärgen” som psykologisk impuls ger en ”små” infall, knappt märkbara idéer, som är lätta att förbise – något som irriterar honom, gör en irriterad på sig själv. De är små men viktiga, sammanfattar von Franz (1995a, s. 278-280).

Dvärgar har liksom barn lekfulla drag, men det har också kreativiteten. De lekande ”små människorna” är ett uttryck för kreativitet, och sant kreativa människor är lekfulla och kanske lite barnsliga. Lekfullhet och kreativitet går förstås hand i hand, och är tillsammans med bus och barnsliga impulser uttryck för en tricksterkvalitet. För mycket av dessa kvaliteter, däremot, som hindrar en från att lyckas nå smärre och större mål, är dock enligt von Franz tecken på ”destruktiv infantilitet” (1995a, s. 286).

Huvud och fötter
Liksom tomtar har dvärgar nästan alltid mössor, som kabirernas frygiska variant. (Se även HUVUDBONAD.) En annan populär modell som den delar med trollkarlen är den spetsiga hatten – en energi som skjuter upp ur det omedvetna mot det medvetna. Den underjordiska dvärgen är i detta avseende ingenting man behöver gräva fram, utan något som skjuter upp. Det gäller bara att lägga märke till och värdesätta det.

Det sägs att man aldrig får se en dvärgs FÖTTER.

Falliska aspekter
Dvärgar (daktyler, kabirer, etcetera) har en fallisk aspekt, och fallos är ju också bland annat en symbol för skapande och kreativitet.

Visdom och ledning
Dvärgar eller andra små figurer (som en pojke) kan dela vissa kvaliteter med ”den andlinga principen” (se ANDE) och ”den vise gamle mannen” (se GAMMAL MAN). Det är ett inte ovanligt inslag i sagor att hjälten eller hjältinnan möter den vise gamle mannen i en liten mans skepnad, som exempelvis ett litet skogsväsen.

Trickster
Förr i tiden när stormän höll sig med dvärgar ansågs dessa ha särskilda förmågor som gjorde att de såg allt och hörde allt, och hade särskilda privilegier som gav dem möjlighet att säga saker som andra inte kunde säga och göra saker som för andra varit oacceptabelt. De förknippades med övernaturliga förmågor och besatt en viss tricksterkvalitet – sanningssägare och hemlighetsmakare.

« Back to Glossary Index