Ek

Eken är det kungligaste av TRÄD. Den kopplas till himmels- och åskgudar; symboliserar styrka (det latinska ordet robur betyder både ek och styrka), makt, långt liv, andlig upphöjdhet, etcetera; ofta ett uttryck för världsaxeln och kontakten mellan himmel, jord och möjligen underjord.

Som alla märkvärdiga träd i drömmar kan den vara ett uttryck för individuationsprocessens källa och mål.

Träd har både maskulina och feminina kvaliteter (se slagordet); just eken var Jupiters träd, men samtidigt helgat till Juno, till exempel.

« Back to Glossary Index