Eldvapen

Med eldvapen får vi med blott fingrets lätta tryck en kontrollerad explosion att gå av, följt av en projektil som dödsbringande far i bestämd riktning med oerhörd hastighet. Avsikten med denna mekaniska konstruktion är i grund och botten att döda på håll, kanske till och med utan att själv utsättas för fara. Detta ger en oproportionerlig, närmast gudomlig makt i handen på människan. Hon kan utan ansträngning döda på avstånd, oavsett egna kvaliteter (som styrka, mod och intelligens).

Den som bär ett eldvapen känner makt och kontroll. Som drömsymbol handlar nog eldvapen om just detta, jagets möjligheter att kontrollera en upplevt farlig situation. Om vapnet inte fungerar i drömmen får drömmaren en känsla av maktlöshet. Det kan vara en indikation att tillvägagångssättet inte är det för den psykologiska situationen lämpliga.

Eldvapen ger möjligheter för en människa att skydda sig mot hot som annars skulle kunna vara övermäktiga, till exempel flera beväpnade fiender. I andra sammanhang kan bärandet av eldvapen vara oproportionerlig reaktion på ett hot.

« Back to Glossary Index