Elefant

Elefanten har tilldragit sig projektioner som trogenhet, kyskhet och styrka; som ett feminint, moderligt djur med starka familjeband och över huvud taget starka band inom ”gruppen” – ett låt säga kollektivt djur på ett vanligtvis positivt sätt. Den står för det jordnära, för stabilitet, trygghet, visdom och gott minne – elefanten kan sin historia och sina släktband – men också för heder och lojalitet. ORMAR är deras naturliga fiender. Både i Asien och i Afrika har elefanten setts som det mäktigaste och visaste djuret, och blivit förknippad med gudar och kungligheter. Det är i moderna människors drömmar en vanlig symbol för Självet.

I väst associerar vi kanske elefanten till något stort och klumpigt, det vill säga till dess kropp snarare än tänkta egenskaper, så som i uttryck som ”elefant i porslinsbutik”.

« Back to Glossary Index