Elefant

Elefant

Elefanten har tilldragit sig projektioner som trogenhet, kyskhet och styrka. Det ses ofta som ett feminint, moderligt djur med starka familjeband och över huvud taget starka band inom ”gruppen” – ett låt säga kollektivt djur på ett vanligtvis positivt sätt. Den står för det jordnära, för stabilitet, trygghet, visdom och gott minne – elefanten kan sin historia och sina släktband – men också för heder och lojalitet. ORMAR är deras naturliga fiender. Både i Asien och i Afrika har elefanten setts som det mäktigaste och visaste djuret, och blivit förknippad med gudar och kungligheter. Det är i moderna människors drömmar en vanlig symbol för Självet.

I väst associerar vi ofta elefanten till något stort och klumpigt, det vill säga till dess kropp snarare än tänkta egenskaper, så som i uttryck som ”elefant i porslinsbutik”.

Comments are closed.