Elva

Eftersom TIO markerar en cykels fullbordan, kan elva symbolisera början på en ny. Enligt Sigurd Agrell var talet elva förknippat med fruktbarhet i nordisk föreställningsvärld (1990, s. 74ff), något som delas med afrikanska esoteriska traditioner – och början på den nya cykeln kan ju också vara ett uttryck för fruktbarhet.

Ett tal som följer på ett helhetstal har ibland negativa kvaliteter (som TRETTON); i fallet elva sätts talet i samband med övermått, hedonism, synd, etcetera – det som stör eller till och med förstör det hela, goda. Talet har med andra ord en tricksterkvalitet.

« Back to Glossary Index