Ess

Ess har den förunderliga kvaliteten att det är det lägsta talet (1) som också är det högst värdet – ”det högsta är också det lägsta”, som alkemisterna sa; det är slutet på en serie, och början på en ny. En annan anmärkningsvärd detalj som kanske undslipper en är att esset står över kungen; det enda som står över kungen är Gud – alltings början och slut.

« Back to Glossary Index