Examensdröm

Det vanliga temat där drömmaren ska skriva ett prov som han eller hon inte är förberedd på handlar ofta om ett personaproblem; det vill säga rädsla för att inte leva upp till den roll man spelar eller förväntas fylla, eller rädsla för att bli avslöjad som mer okunnig än ens roll eller persona vill påskina.

Det finns många varianter på det här temat, som att drömmaren överraskas av ett prov, inte hittar salen där provet ska skrivas, och så vidare. Men “examensdrömmen” kan också handla om att drömmaren ska hålla en föreläsning eller svara på frågor på jobbet, eller egentligen vilken situation som helst där drömmaren upplever att han eller hon ska utvärderas och inte håller måttet. Olustkänslan kommer från rädslan för att inte klara av en social roll, att man bluffar, är rädd att bli avslöjad, och så vidare.

En examensdröm kan också vara en metafor för en prövning i livet som drömmaren kanske gjorde klokt i att förbereda sig på; alternativt spegla en känsla av att bli bedömd, kanske rädsla för att bli ”dömd” i en viss situation.

« Back to Glossary Index