Fågel

Fågel

I allmänhet representerar fåglar intuition och andlighet, och kan vara ett uttryck för den transcendenta funktionen. Det är varelser som flyger i luften, burna av VINDEN, hemma i detta andliga element. I synnerhet VITA fåglar representerar ofta ande, själ, Självet, etcetera. Med alkemistisk blick hör fåglar generellt till sublimatio, i korthet ”uppåtstigandet”, grovt sett frigörandet från materia eller det saturnska; men fåglar som landar kan representera något från det kollektivt omedvetna som träder in i jagets sfär.

Arter
Alla fåglar har inte samma symbolvärde. Arter som inte kan flyga representerar förstås ett annat innehåll än fåglar i allmänhet (se till exempel GÅS); en KORP har en annan betydelse än en flock DUVOR, och så vidare (se respektive fågelart). För att förstå en drömbild måste man lägga vikt vid detaljer.

Tankar och idéer
I drömmar kan fåglar symbolisera autonoma tankar och idéer som kommer och går. De kan vara inspirerande och intuitiva, men de kan också vara farliga och tungsinta – det beror i så fall på vad för fågel det är och hur den beter sig i drömmen. Ibland symbolierar fågeln den transcendenta funktionen.

Själen
Det är en spridd föreställning att själen lämnar kroppen i skepnad av en fågel, och besök från andra sidan kan ta en fågels skepnad. När Ba-själen lämnar kroppen enligt fornegyptisk tro tar den formen av en fågel med människoansikte. I Gilgamesh-eposet är de döda klädda i fjädrar. Kallisthenes berättar att Alexander den stores själ lämnade jordelivet som en örn; i Norden antog ofta en mans fylgia formen av en fågel, och så vidare. Det finns oräkneliga exempel på hur fåglar förknippas med de dödas själar, med andlighet och med bud från andra sidan, över hela världen.

Fågeln är inte som människan och andra djur bunden till jorden, utan kan flyga mellan världar. Den är med dessa egenskaper shamanens hjälpare och ledsagare. Indianer använde ofta fågelfjädrar för att pryda sina kläder och sitt hår, som ett uttryck för deras identitet som andliga varelser.

Småfåglar
Allmänt sett har småfåglar ansetts ge tur och välgång; för allas lycka skulle fågelvärlden behandlas väl. De sjungande fåglarna är förknippade med våren, och enligt somliga föreställningar är det tack vare fåglarnas återvändande efter vintern som våren bryter igenom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *