Falk

I minnessånger var falken en symbol för den förälskade mannen som sökte sitt byte. Annars är det allmänt sett en kunglig fågel som delar vissa attribut med örnen. I egyptisk mytologi var falken och höken kända för fokus, allseende och förknippad med solen (medvetandets LJUS). (Jämför ÖGA.) Dessa rovfåglar ses som aggressiva djur som står i motsatsförhållande till DUVAN.

« Back to Glossary Index