Fall

Rädsla att falla kan illustrera det faktum att man i någon aspekt av livet eller personligheten förlorat kontakten med verkligheten, det “jordnära”, och riskerar (eller skulle må bra av) ett brutalt uppvaknande. (Se även FLYGA.) Jung menar att drömmar med dessa motiv förekommer hos människor som har alltför höga tankar om sig själva eller gör upp storslagna, orealistiska planer. Drömmer man att man slår i marken kan det vara en illustration av chockartat möte med verkligheten.

Inflation
Att klättra högt eller befinna sig högt ovan marken är riskfyllt (se även HÖJD). Det kan tolkas som högmod, som ju enligt Ordspråksboken (16:18) går före fall. Fall som bestraffning återkommer i Lucifers fall från himlen, den högmodige Ikaros fall, och i många medeltida målningar illustreras hur syndarna och de förtappade hjälplöst faller ned i helvetet. Samtidigt är strävan mot höjder nödvändig för att nå högre mål. Den som inget riskerar vinner heller inget, den ”inflatoriska” strävan uppåt är i sig inte negativ. (Jämför TRAPPA.) Ett fall som inte är förödande innebär inte slutet på historien, utan man får helt enkelt lov att klättra upp igen. Fallet är bara en del av livsrytmen upp-ned-upp-ned.

Kontroll
Att falla innebär att man förlorar kontrollen. På detta sätt kan en person med kontrollbehov som lever i rädsla att förlora kontrollen, drömma om risken att falla.

Till detta hör också bilden av att “släppa taget”, vilket har en positiv innebörd. Kanske man i något avseende skulle behöva släppa taget och låta sig falla. Personer som gör så (medvetet) i drömmar, som en del av sin utveckling, finner ofta att fallet är helt ofarligt, till exempel mycket lägre än man fruktat.

Fall som att förlora jag-kontrollen illustreras av uttryck som ”att falla i sömn” eller engelskans ”fall in love”; mer handfast i uttrycket ”rycka undan mattan”, som gör att en person som trodde att han eller hon stod stadigt på jorden, plötsligt faller handlös till marken.

Förfall
Drömmar om fall kan också symbolisera ett “förfall”, rädsla eller upplevelse av att man faller nedför en social stege eller blir moraliskt “förtappad”.

« Back to Glossary Index