Familj

Familj

Om drömmen inte pekar på en särskild dynamik i ens verkliga familj, eller sätter familjen i centrum av scenen, eller ens låter den vara annat än ett passivt sällskap, kan ”familjen” vara ett uttryck för personlighetens helhet. Familjen är både kärnan i ens liv, och den så att säga minsta ”organisationen” eller dynamiken en människa befinner sig i – vilket alltså antyder ”helhet”.

Man bör dock som så ofta sätta familjen i drömmens sammanhang; har man familjen med sig under en vandring är det större chans att det hänsyftar på personlighetens helhet, än om man drömmer om ens barndoms familj i föräldrahemmet, som säkert i högre utsträckning handlar om ens historia, än ens nuvarande ”helhet”.

Comments are closed.