Fängelse

Fängelse är som andra symboler ambivalent. Å ena sidan kan det illustrera tillbakadragenhet, kanske i den inre världen, där de egna tankarna och den inre världen kontempleras (vilket kan vara fruktbart eller tvångsmässigt); å andra sidan är det en ”välkänd symbol för ett motstånd mot individuationsprocessen”. (Sharp, 1989, s. 82.)

Vara fast
Sitter man i en cell befinner man sig i ett trångt, kanske mörkt utrymme som man inte kan ta sig ifrån. Detta kan anspela på en psykologisk situation, att man är ”fast” i något och liksom krymper psykologiskt, i stället för att vara fri och förmögen att växa.

Det kan också vara en reflektion av att man är fångad i ett komplex, ett visst sätt att tänka; fast i ett sätt att leva, och så vidare. Att fly från ett fängelse kan således indikera en möjlighet att bryta sig loss från det man sitter fast i.

Om man drömmer att man är fångad gör man klokt i att uppmärksamma vad som fångat en, eller vad man är fånge i; för detta kan avslöja vilket komplex eller vilken situation det är som låser en.

Självets närmande
Att vara fängslad kan också vara ett uttryck för Självets närmande, om Självet är något drömmaren fruktar. Ofta kan man drömma att man DRUNKNAR eller faller eller är hjälplös på andra sätt när Självet närmar sig medvetandet.

« Back to Glossary Index