Färg

Drömmen använder färger för att illustrera innehållets “ton”, en känsla, eller för att utmärka olika egenskaper hos oss själva. ”Närhelst färger används äger de en särskild symbolisk betydelse kopplad till känslor.” (Jung 2020, s. 199.) Till exempel kan SVART antyda omedvetenhet, VIT upplysning, RÖTT heta känslor, och så vidare. Om vi drömmer om en röd sportbil till exempel, kan den vara förknippat med energi och lust och kanske ”BLODIGA” kvaliteter. Detta överensstämmer med traditionell uppfattning om färger, att de ”uttrycker psykologiska kvaliteter och situationer” (CW 14, par. 394).

Känslor
Färger är uttryck för känslor eller för känslofunktionen (eller rentav eros). Jung påpekar att somliga personer i analys till en början bara gör snabba skisser och noteringar kring sina drömmar eller fantasier till exempel, men börjar efter en tid att måla i stället. Det är vid den tidpunkt drömmaren övergår från att endast hysa intellektuellt intresse för processen, till att bli känslomässigt involverad (vilket är en förutsättning). Ibland ser man motsvarande utveckling i drömmarna, som bokstavligt talat får (mer) färg eller en särskilt stark färgskala. (CW 14, par. 333.) I samma källa anges “många färger” motsvara motstridiga känslor (par. 388).

Alkemi
Förenklat karaktäriseras den alkemiska processen av fyra färger: svart, vitt, rött och gult. Svärtan är det inledande stadiet, som så småningom erhåller visst ljus (gråhet, gnistor) och övergår i vitt. Detta stadium måste fyllas med ”BLOD”, adepten gör det rött; och själva upplysningen karaktäriseras av det gula eller GULDET.

Jungiansk typologi
De fyra funktionerna symboliseras ibland av färger, då tanke är BLÅ, känsla RÖD, intuition GUL och förnimmelse GRÖN. Detta har endast ibland giltighet i drömmar, inget man ska se dogmatiskt givetvis; det är främst, men inte uteslutande, när färgerna uppträder tillsammans som detta är relevant. (Edinger 1995, s. 190.) Detta är också de fyra vanligast rapporterade färgerna i våra drömmar, vid sidan av SVART och VITT (Hoss, 2019). De fyra färgerna tillsammans är en symbol för totalitet, eller ”personlighetens integration” (CW 14, par. 390).

Vanliga associationer
Enligt studier på människors upplevelser av färger är följande typiska, allmänna associationer (Hoss 2019, urval):

BLÅ. Lugnt, medvetet, vilande.
BRUN. Kroppsligt, ursprungligt, enkelt.
Grå. Neutralt, dystert, vist.
GRÖN. Växande, vilande, logiskt.
GUL. Glädjerikt, vitalt, extraverterat.
Lila. Mystiskt, intimt, magiskt.
Orange. Uttåtriktat, äventyrligt, aktivt.
Rosa. Romantiskt, känsligt, lugnt.
RÖD. Lystet, passionerat, aggressivt.
SVART. Tomt, dött, auktoritativt.
VIT. Rent, sant, sterilt.

Alla färger
Som symbol har “alla färger” både en positiv och en negativ sida. Den positiva kan vara att alla färger indikerar fulländning (illustreras ibland med påfågelns fjädrar inom alkemin, eller regnbågen). I vissa alkemistiska texter sägs Mercurius bära “alla färger” (liksom lapis och ”det hermafroditiska monstret”), vilket kan symbolisera både fulländning och kaos (Mercurius kan ju både hjälpa och stjälpa arbetet). I den alkemiska traditionen föregick påfågelns många färger det vita och därpå det röda tillståndet.

En fågel med många färger som en symbol för målet återkommer både i europeiskt och asiatiskt tankegods.

I Mysterium Coniunctionis gör Jung en något outredd koppling mellan ”målaren [som målar] med alla färger” och Eros (par. 140); men i varje fall understryker det kopplingen mellan färger och känslor, som nämndes tidigare.

En samtida läsare minns kanske att trollkarlen Saruman i Sagan om ringen övergick från att vara den vite (upplysning) till alla färger (kaos), i samband med att han studerade ondskans ringar. Tolkien var säkert inte medveten om att detta var precis så som en alkemist kunde bli galen av sina studier, ett fenomen som tillskrevs ”den mångfärgade” Mercurius.

« Back to Glossary Index