Fem

Fem

Det finns fyra element som tillsammans ligger i vilande balans, och det femte kan ses som handlingen eller den individuella handlingen, rörelsen i tidsrymden. Ibland kan femman ses som det som binder de fyra, eller som representerande det fyras helhet. Jämför quinqux, en formation med fem punkter som vi numer främst förknippar med tärningens sida ”fem”; där är de fyra i respektive hörn, och det femte i mitten. ”De fyra” plus det som binder dem samman (de fyra funktionerna i jungiansk teoribildning, som binds samman med Självet; de fyra evangelisterna med Kristus i mitten, etcetera.) Alkemisterna kallade det femte som det fyras helhet för ”kvintessensen” och förknippades med de vises sten. I drömtolkning hänvisar Jung ofta till de fyra funktionerna, då ”det femte” anger människans totalitet.

Fem kopplas ibland till människan som sådan, både som symbol men också med hennes fysiska kropp och sinnen. (En människa med utsträckta armar och ben bildar ett pentagram.) Medan ”fem som fyras helhet” kan representera de vises sten, är femtalet som sådant avvikelsen, den naturliga ofullkomligheten och den kroppsliga existensen; en obestämdhet inför fyrtalet och enheten. Med andra ord kan femtalet representera respektive motsats – det perfekta och det naturligt ofullständiga.

Fem kan också negativt sett förknippas med materiens illusion, eller materia över huvud taget. Siffran var associerad med modergudinnor, som den beskyddande Hera (eller Juno) och den kusliga Hekate. (Mercurius förknippas också ibland med femtalet, men oftare med fyra.)

Femtalet som struktur representerar aldrig helhet som fyrtalet, utan snarare prima materia som kaotiskt tillstånd.

Comments are closed.