Fjäril

Fjäril

Innan fjärilen blev en fjäril har den genomgått en fantastisk förvandlingsprocess, och är följaktligen en symbol för transformation och utveckling. Fjärilen används ofta som en symbol för psyket, själen och representerar ibland Självet.

Comments are closed.