Fladdermus

Fladdermöss är nattlevande djur som kan på närmast magiskt vis orientera sig i totalt mörker. De bor i GROTTOR – i vägen till det andra. På sätt och vis representerar de ”den andra sidan”, liksom FÅGELN kan göra, men i en ”mörkare” aspekt.

I Europa har man tagit fasta på att fladdermusen är den enda flygande varelsen som diar och kopplades således till moderskap. Fladdermöss slog följe med den mångbröstade Artemis och associeras ofta med häxor.

Runt om i världen har man haft helt skilda syn på fladdermusen, och denna ambivalens återkommer inom alkemin. Den har inom denna tradition förknippats med HERMAFRODISM, bevingad DRAKE och djävulen.

Dictionary of Symbols avslutar sin artikel om fladdermusen, efter ett långt citat av Bachelard, med att ”fladdermusen kan i detta avseende symbolisera en person vars andliga utveckling lamslagits.”

« Back to Glossary Index