Flående

Flående

Att rituellt flå offerdjur (och ofta fylla huden med halm eller liknande) är ett återkommande tema över hela världen. Skinnet eller huden efter den eller det flådda innehåller det offrades kraft; detta uttrycks ofta i shamanistiska sammanhang och hos exempelvis prärieindianerna klädde man sig i det skinn som symboliserade den kraft man besatt eller ville besitta (till exempel VARG eller BJÖRN). Jämför HORN och FJÄDER, som har liknande funktionen – de uttrycker exempelvis bärarens makt eller andlighet.

Flåendet är förknippat med transformation, förnyelse – död och återuppståndelse. (Se även LEMLÄSTNING, OFFER och SKALPERING.) ”Riter av detta slag har i regel betydelsen av förvandling från ett sämre till ett bättre tillstånd.” (CW 8, par. 148.) Bakgrunden är säkert ORMENS förmåga att ömsa skinn, något som alltid förknippats med förnyelse.

Comments are closed.