Flående

Att rituellt flå offerdjur (och eventuellt fylla huden med halm eller liknande) var ett återkommande tema över hela världen. Skinnet eller huden efter den eller det flådda innehåller det offrades kraft; detta uttrycks i shamanistiska sammanhang och hos exempelvis prärieindianerna klädde man sig i det skinn som symboliserade den kraft man besatt eller ville besitta (till exempel VARG eller BJÖRN). Ett känt exempel är Herakles som bar det nemeiska lejonets päls sedan han dödat det. Jämför HORN och FJÄDER, som har liknande symbolisk funktion – de uttrycker exempelvis bärarens makt eller andlighet.

Flående är transformation, förnyelse – död och återuppståndelse. (Se även LEMLÄSTNING, OFFER och SKALPERING.) ”Riter av detta slag har i regel betydelsen av förvandling från ett sämre till ett bättre tillstånd.” (CW 8, par. 148.) Bakgrunden är säkert ORMENS förmåga att ömsa skinn, något som alltid förknippats med förnyelse.

« Back to Glossary Index