Flyga, Flygplan

Flygande beskriver inte sällan ett euforiskt tillstånd, och/eller andlighet (jämför FÅGEL). Att flyga i drömmar antyder ibland en flykt från något, och/eller att man förlorat kontakten med verkligheten – ett slags ”inflation”. (Se även FALL.) Den mest berömda berättelsen om en människa som flyger är nog den om Ikaros, som ju flög för högt och till följd av detta erfor ett dödsbringande fall till jorden. Det är förstås en illustration av ungdomlig hybris. Människan har inga vingar och är inte “tänkt” att flyga (utom möjligen i anden som shaman, etcetera); det är inte ett “naturligt” tillstånd för henne och kanske det vore klokt att liksom Ikaros far Daidalos landa på jorden.

Flykt
Att flyga (även med flygplan) kan många gånger vara ett uttryck för ”att fly” något. Observera ordet ”flykt” som betyder både ”flyende” och ”flygning”. Flykt är ett negativt laddat ord, men det kan i sammanhanget också vara en önskan om att komma ifrån sin nuvarande situation för att komma till en bättre – att bryta upp.

Flygplan
Att RESA med flygplan kan i vissa avseende dela symboliskt innehåll med att flyga, i den meningen att man är ”uppe i det blå”; det kan också spela på ens ”högt flygande planer”. Att flyga i ett flygplan ligger närmare intuition än att resa med tåg, men har den likheten att det (sannolikt) inte är en själv som styr. Man åker helt enkelt med och väl där kan man inte göra så mycket åt det.

Att resa med flyg associerar vi med att just företa sig en resa mot nya mål (det är endast destinationen som är viktig med flygplan, se nedan). Men lika mycket som man är på väg mot något, symboliserar flygresan att man lämnar något – kanske en oinspirerande vardag. Om man drömmer att man ska ta flyget, men inte hittar rätt eller inte kommer iväg, kan det till exempel symbolisera att man är fast i en situation man, eller delar av en, helst skulle lämna.

Men att just resa med flygplan har också annan signifikans. Reser man med BIL ser man ut på landskapet och stannar vid olika ställen; reser man med TÅG går man runt på tåget och kanske pratar med främlingar; reser man med kryssningsfartyg är kanske resan själva upplevelsen, och så vidare. Men karaktäristiskt för flygplansresan är att man sätter sig på planet och försöker fördriva tiden, tills man relativt sett kort därpå har anlänt till sin destination (en flygplats man genast vill lämna). Resan med flygplan är alltså ingen upplevelse i sig, och därför är destinationen det avgörande – man vill inte uppleva resan, man vill bara komma fram (eller bort!); återigen, till skillnad från många andra sätt att resa. Det är inte så mycket en resa som ett sätt att byta situation.

Flygplanskrasch
Planet som kraschar är ofta en metafor för en högtflygande plan (!) som kraschar; att likt den inflatoriske Ikaros tvingas FALLA till verkligheten.

« Back to Glossary Index