Folksamling

En folksamling indikerar antagligen en kollektiv attityd. Det är svårt att vara sig själv i trängseln, att tänka och röra sig fritt; skulle folkmassan röra sig i en viss riktning är det nästan omöjligt att gå i en annan riktning. Man är liksom fångad i det kollektiva, och kanske behöver finna en egen plats för sina tankar och sin kreativitet. Folkmassan utgör ett hot mot individuation, enligt Robert A. Johnson (Dream Work).

Men drömmen kan å andra sidan även indikera att den individualistiske också kan behöva ”beblanda sig med vanligt folk”, beroende på hur drömmen utspelar sig och drömmarens attityd. (Jämför BUSS, MÅNGFALD och PUBLIK.)

« Back to Glossary Index