Folksamling

Folksamling

En folksamling indikerar antagligen en kollektiv attityd. Det är svårt att vara sig själv i trängseln, att tänka och röra sig fritt; skulle folkmassan röra sig i en viss riktning är det nästan omöjligt att gå i en annan riktning. Man är liksom fångad i det kollektiva, och kanske behöver finna en egen plats för sina tankar och sin kreativitet. Men drömmen kan å andra sidan även indikera att den individualistiske också kan behöva ”beblanda sig med vanligt folk”, beroende på hur drömmen utspelar sig och drömmarens attityd. (Jämför BUSS, MÅNGFALD och PUBLIK.)

Comments are closed.