Föräldralös

Den föräldralöse är oberoende av sina föräldrar, något som är vanligt för hjältar i sagor och legender. Det är en symbol för att vara en enskild individ, en person som individuerar. Edinger skriver: ”Att bli föräldralös innebär att föräldrastödet går förlorat och att föräldraprojektionerna bryts; det är också en grundförutsättning för en medveten upplevelse av individualitet.” (1992, s. 163.) Föräldralös är alltså en symbol för (potentiell) individuation.

Den individuelle har karaktären av att vara unik och så att säga oberoende, vilket kan vara bakgrunden till att de vises sten kallades föräldralös; ibland ”hemlös föräldralös”, möjligen för att ytterligare understryka dess oberoende. (Jämför ÄNKA.)

« Back to Glossary Index