Fordon

Fordonet som drömmaren tar sig fram i beskriver hur han eller hon lever sitt liv, i det sammanhang drömmen beskriver, och vart denne är på väg: Tar sig drömmaren fram på ett individuellt sätt eller ett kollektivt sätt; har han eller hon möjlighet att påverka färden eller inte; är det ett eget fordon, lånat eller rentav stulet, och så vidare. (Se även specifika fordon som BIL, BUSS och TÅG.)

Typer av fordon
Kör man sin egen BIL kontrollerar man normalt sin situation, sin resa. Men är man passagerare på ett FLYGPLAN har man inga möjligheter att påverka riktning, hastighet, och så vidare; man är i händerna på en okänd person (omedvetet innehåll). Reser man med TÅG är man i en utpräglat kollektiv situation, men CYKLAR man i drömmen behöver man inte ens ta hänsyn till vägar utan kan ta sig fram nästan var man vill.


Att gå erbjuder dock den största friheten, och vårt enklaste och mest grundläggande sätt att ta oss dit vi vill, för helt egen maskin. Ibland kan drömmen beskriva hur fordon är inadekvata färdmedel för att nå vårt personliga mål, och att vi i stället bör VANDRA. Drömmar som understryker gåendet kan anspela på vår inre resa eller uppmana oss att fortsätta, keep on walking.

Resa
Om man till exempel åker tåg eller kliver på en färja som far ut över vattnet, kan det indikera att man påbörjat en (eventuellt inre) resa.

Situation
Fordonet kan också likt HUS beskriva en situation, som den inre dynamiken avser. Det kan i så fall vara större fordon som ett tåg där drömmaren går runt och träffar gamla kamrater, eller säg ett kryssningsfartyg. Sådana drömmar kan till exempel hänsyfta till den “livsresa” man företar sig just nu och vad som händer på den.

« Back to Glossary Index