Förfäder

Förfäder symboliserar ens själv med dess historia. Utan raden av förfäder är man ingenting, men i förfädernas sällskap ”allt”. Förfäder och liknande symboler (exempelvis ”de DÖDA”) dyker enligt von Franz upp i drömmar vid kritiska tidpunkter i ens liv, till exempel om man står inför livsavgörande val eller en punkt i livet som är kritisk för individuationsprocessen.

« Back to Glossary Index