Författare

Författaren skriver berättelser, och är ibland den som känner till och skapar Berättelsen. På så vis kan författarfiguren vara förknippad med Självet. Som konstnärer i allmänhet är författaren i drömmen säkert ett uttryck för vår egen kreativitet.

« Back to Glossary Index