Förruttnelse

Inom alkemin var putrefactio, förruttnelse, ett mindre angenämt men nödvändigt tillstånd. Paracelsus skriver: ”Förruttnelse har sådan verkanskraft att det utplånar den gamla naturen och förvandlar allting till ny natur, och bär en annan ny frukt. Allt levande dör, allt dött ruttnar, och sedan får allt det döda nytt liv.” (Citerad i Edinger 1994, s. 149.)

« Back to Glossary Index