Förtäring

Är förtära något är att ta in det och smälta det inom oss, så att det uppgår i oss; på psykologiskt språk att integrera det (bli medveten om det). Ordet ”konsumera” betyder både att tillägna sig, använda, förbruka och att förtära. Detta illustrerar det psykologiskt eller symboliskt närbesläktade intagande av exempelvis idéer och mat – att man helt enkelt intar något, tar in eller intar en identitet. Att äta är att bearbeta och ta in, till exempel en erfarenhet, en insikt; ibland anspelar symbolen på en terapeutisk bearbetning nödvändig för att erfarenheten ska bli värdefull, en del av oss själva.

Myt och tro
Om krigarna åt av MONSTRETS kropp blev de själva monster, om man dricker av livets VATTEN blir man odödlig, äter man ekorrkött blir man snabb och smidig, en kvinna som äter det äpple den vise gamle mannen bjuder blir gravid – legender, sagor och folktro är fyllda med sådana exempel. Men temat återkommer också i religiösa seder. I kristendomen äter man Kristi KROPP och i grekiska ceremonier åt man Dionysos kropp. I äldre kulturer åt man ofta av HJÄRTAT eller hjärnan av en respekterad fiende för att erhålla dennes styrka och mod. Det är något man vill integrera, bli en del av. Det gamla och vitt spridda uttrycket ”du är vad du äter” speglar ju också denna idé.

När Persefone till sist blev utsläppt från underjorden hade hon ätit en kärna från ett granatäpple hon fått av Hades. Som en följd av detta kunde hon aldrig lämna honom helt, utan var tvungen att återvända varje år. I och med att hon ätit av en del av underjorden hade hon blivit en del av den, och underjorden hade blivit en del av henne. På samma sätt riskerade man i Norden att bli bergtagen om man smakade aldrig så lite mat eller dryck en FRÄMLING, ett TROLL i människogestalt, bjöd på.

Gemenskap
Det är en universell sed att äta sin gud eller äta sitt totemdjur. Vid sidan av tidigare nämnda betydelse handlar det om att alla äter samma sak, vilket stärker stammen, kulten, gruppen, och så vidare. Även utan religiöst innehåll är det gemensamma ätandet av samma mat ett arketypiskt uttryck för samhörighet (vilket kan förklara att många blir ifrågasättande när vissa inte vill äta samma mat som ”alla andra” – kanske det omedvetet upplevs som ett avståndstagande från gemenskapen?).

Slukande
Att bli uppslukad eller att en varelse slukas har en delvis annan symbolik än vanlig förtäring; vi hänvisar till slagordet SLUKANDE.

Föda som psykiskt innehåll
Man kan säga att materialiseringen av psykiskt innehåll i riter och myter tar formen av matVATTEN, BRÖD, kött. Detta innehåll assimileras i ritualen genom förtäring. Som materialiserat psykiskt innehåll offrades det till gudarna för att de skulle ta in det, samtidigt som deltagarna i ritualen intog samma innehåll. I drömmar kan förtäring innebära “introjektion” av ett medvetandegjort innehåll. (Se även TAND.)

Konsumera
Till ovanstående, men mer vardagligt, kan förtäring handla om det man ”tar in” eller ”konsumerar”. Till exempel den media man konsumerar eller de yttre idéer och tankar man så att säga föder sig med. Ens inre jag formas förstås i icke ringa utsträckning efter det ens yttre jag konsumerar.

Föda
För att hålla igång de inre, transformerande processerna måste jaget i högre eller lägre utsträckning föda det omedvetna (med libido), det alkemisterna kallade cibatio; man måste så att säga ge näring till processen, en bild som kan dyka upp i drömmar som förtäring. Detta återkommer i de offer som diskuterats ovan – idén att människan måste föda eller ge näring åt gudarna, åt en objektiv process utanför dem själva.

Förändring
Att inta och smälta något framkallar alltså förändring. Detta är en av människans mest grundläggande erfarenheter: Den törstige som dricker sig otörstig, den utarbetade som får ny energi, den som äter skämd mat blir sjuk, och så vidare. Om man intar något förändras man av det. Vi kan påminna oss om filmen Matrix – intar du det röda eller det blå pillret, det vill säga den ena eller andra förändringen av din värld? När pillret sedan är svalt finns det ingen återvändo, lika lite som möjlighet fanns för Persefone att förbli densamma när hon ätit underjordens kärna.

Sällskap
Drömmer man att man ska på middag med vissa personer kan det illustrera att det är något man behöver (eller kan) integrera, som är relaterat till sällskapets symboliska värde. (Det är värt att observera vad som skedde i drömmen innan drömmaren äter, för det kan vara det komplexet eller motsvarande innehåll som integreras.)

Mat
I allmänhet, om man erbjuds mat i drömmen betyder det att ett omedvetet innehåll är redo att assimilieras av jaget. Som en generell regel, menar Edinger (1994, s. 111) bör man äta det som bjuds i en dröm, även om det är motbjudande för jaget – värden kan så att säga se det från ett annat håll, drömjagets reaktioner tenderar att vara fördomsfulla.

Samtidigt kan en dröm där man måste äta något man i vaket tillstånd inte skulle äta, antyda att något för jaget frånstötande behöver integreras. På motsvarande vis kan mat som inte är tillräckligt tillagat antyda att något måste bli klart innan det integreras; kall mat att man intar det försent, rå mat att det inte är redo än, och så vidare

Notera särskilt vad som äts, för detta hjälper en förstå vad som intas – en stek (protein, mättnad), en banan (fallisk frukt), snabbmat (skräp), etcetera. Mat är ett konkretiserande (coagulatio) av abstrakt innehåll – idéer, erfarenheter, känslotillstånd.

Om man drömmer att man inte kan äta något (som man sannolikt själv valt), eller finner sig ha något i munnen som är omöjligt att svälja, eller om man KRÄKS när man ätit det, kan det vara så att man i det yttre livet försöker integrera något som ens själv inte kan acceptera.

Energi
I den fysiska världen är mat och dryck energi för kroppen; i drömmen en symbol för psykisk energi. Om man drömmer om en härlig middag på jobbet kan det illustrera att man får energi av ens arbete och att det är nyttigt för ens inre utveckling; men om arbetsgivaren bjuder på skämt kött kanske det finns skäl att kontemplera hur “nyttigt” jobbet verkligen är, och så vidare.

Instinkt
Att förtära är något mycket grundläggande och instinktivt. Människan har utvecklat många ritualer och tabun kring mat och ätande, som kring andra instinkter och universella beteenden. I drömmar kan mat helt enkelt vara förknippat med instinktiva behov. Till exempel, om man drömmer att man måste köpa BRÖD kan det antyda att man försummat grundläggande behov.

« Back to Glossary Index