Fot, Stampa

Foten representerar människans kontakt med jorden, men också mer symboliskt kontakt med sig själv eller situationen hon befinner sig i (samt, i fråga om SKOR, hennes attityd till den). Att vara barfota är att vara NAKEN på fötterna och delar i viss utsträckning det naknas symbolik.

Jordnära
Den som står med båda fötterna på jorden är jordnära, en verklighetsnära person (se även VANDRARE). Men den som förlorat kontakt med verkligheten går som en bit ovanför marken (se även FLYGA); den som är mycket uppe i huvudet har ofta drömmar där han eller hon inte är i kontakt med jorden – kanske flyger, svävar, eller befinner sig på platser HÖGT upp. Medan bonden går fram i rejäla skor, flyter kejsaren fram i en bärstol, och så vidare. (Jämför BEN.)

Att ”tappa fotfästet” betyder att man förlorar sin trygghet, eller att man förlorar kontakten med verkligheten.

Ståndpunkt
Fötter och skor representerar ståndpunkt. Om man drömmar ett man inte har några fötter eller går i någon annans skor kan det vara en reflektion av att man saknar en individuell inställning. Denna association återkommer i uttryck som ”jag står för” det ena eller det andra; på engelska säger man, ”where one stands”, avseende ståndpunkter. ”Att byta fot” betyder att plötsligt ändra åsikt.

Rörelse
Människan tar sig fram genom att gå, sätta ena foten framför den andra. På detta sätt rör vi rytmiskt jorden på vår enkla färd. Men vi använder denna förmåga till att förflytta oss också genom att förhålla oss till en situation – vi kan ”kliva fram” eller ”ta ett steg tillbaka”. (Se även BEN.)

Foten, gåendet och stampandet besitter fallisk symbolik; de rytmiska ”fram och tillbaka” som karaktäriserar vandrandet och dansandet är kopplat till coitus och havandeskap (se nedan).

Makt
”Att kliva på någon” eller ”gå över lik” anspelar på foten som en symbol för makt och hänsynslöshet. Jägaren sätter foten på det dödade bytet när han låter sig fotograferas, soldaternas marscherande demonstrerar deras (kollektiva) makt, och så vidare.

Stampa
Stampandet har ett moderligt symbolvärde. Faust når Mödrarna genom att stampa i marken; Tor stampade genom båtens botten när han stred med sjöodjuret (“Den fruktansvärda modern”). Den stampande rörelsen känner vi igen från bebisar. Både detta och själva fotsulan är symboler för Den stora modern. DANSER med rytmiskt stampande får deltagarna att sjunka ned till omedvetet tillstånd, ett slags avsiktlig regression till Urmodern. Fotens stampande av jorden är slutligen fallisk och befruktande.


Våra tår är små och den kroppsdel som är längst bort från oss, och kan symbolisera något vi förbisett för att att vi inte lägger märke till det. Samtidigt är tårna avgörande för att gå, hålla balansen, och så vidare, och kan symbolisera det lilla som är nödvändigt för det hela.

« Back to Glossary Index