Främling

En främling som är av samma kön (och kanske ålder) som drömmaren representerar som regel drömmarens skugga, åtminstone skuggkvaliteter; det vill säga aspekter av honom eller henne som han eller hon ännu är omedveten om eller som trängts bort. Ju mer okänd och främmande den andre är, desto mer omedveten är symbolen för drömmaren. Om drömmaren möter en bekant person i drömmen, representerar denne antagligen en relativt medveten sida av sig själv, eller ett någorlunda känt komplex som drömmaren är förmögen att identifiera med associationer. (Detta är förstås bara en tumregel.) En komplett okänd och kanske konstig eller rentav något MONSTRUÖS främling är längre från medvetandets räckvidd. (Se även MÄNNISKA och SÄLLSKAP.)

Ibland drömmer vi att vi ser okända människor göra något; då handlar det om omedvetna processer som är aktiva. Till exempel, drömmer man att man upptäcker främlingar som reparerar ens hus antyder detta säg en helandeprocess eller ett inre förnyelsearbete.

En främmande man i en kvinnas dröm kan representera animus, låt säga élan vital, och det omvända kan gälla män.

« Back to Glossary Index