Frisör, Barberare

HÅR och skägg är nog de enda delar av ens kropp man regelbundet ändrar på. Om man vill “förändra sig” kan man gå till frisören (se även KLÄDER). Denne är med andra ord en hjälpare i transformationsprocessen. I alkemisten Zosimos visioner förekommer en liten man som är både hjälpare och barberare (se även DVÄRG), något som anspelar på denna arketypiska bild.

« Back to Glossary Index