Frö

Fröet innehåller hela växten in potentia, det har allt det behöver för att bli det den förväntas bli. Det är en återkommande symbol för Självet. När en människa utökar sin medvetenhet framträder världen som ny, säger von Franz; allting förändras. ”Det gyllene fröet eller äggmotivet hänsyftar på denna möjlighet genom en enorm koncentration av energi i detta centrum.” (1995a, s. 232.) (Se även ÄGG.)

« Back to Glossary Index