Frukt

De vises sten, individuationsprocessens mål, beskrivs ibland av alkemisterna som en frukt (från sol- och månträden) – den slutgiltiga metamorfosen av “livet som levts och som representeras av TRÄDET självt”.

Tänk på uttryck som ”frukten av ett arbete”, ”har det burit frukt”, etcetera, som är vanligt på flera språk; det vill säga frukten kan symbolisera det eftersträvansvärda resultatet.

Notervärt med frukter som ÄPPLEN är att de innehåller sina egna frön, och är i sig själva potentiella träd (som sedan bär samma frukter). På så vis är de symboler för helhet och pånyttfödelse, och/eller för Självet. (Stevens 1997, s. 333.)

Det är förstås viktigt att notera vad för slags frukt det är, då de kan ha olika symbolvärden och eftersom drömmaren kan ha olika assciationer till olika frukter; vardaglig eller exotisk, rund eller avlång, färsk eller omogen, söt eller sur, och så vidare.

« Back to Glossary Index