Fyrtio

I mystiska sammanhang verkar talet 40 vara förknippat med förberedande, väntande och fysiska vedermödor (i vildmarken): Gud kallade Mose när han var fyrtio år (liksom Buddha och Muhammed påbörjade sitt arbete när de var fyrtio år) och han tillbringade fyrtio dagar på Sinai; israeliterna vandrade i vildmarken under fyrtio år; Elia fastade i vildmarken under fyrtio dagar; Jesus frestades i vildmarken under fyrtio dagar och predikade under fyrtio månader. Dessutom har det sagts att balsameringsprocessen i forna Egypten tog fyrtio dagar; mellan Kristi återuppståndelse och himlafärd gick fyrtio dagar; enligt en alkemistisk text ska man låta sin blandning ruttna i fyrtio dagar, men det var också ”opusets symboliska längd” (Edinger 1995, s. 79). Fyrtio dagar kan anses vara fullbordandet av en cykel. Ordet ”karantän” kommer från italienskans quarantina som betyder ”fyrtio dagar” – det vill säga den cykel som avgör om man ”är” eller inte.

« Back to Glossary Index