Gammal man

Den arketypiska bilden av en vis gammal man representerar den andliga principen (eller mer sällan det kollektivt omedvetna som sådant), en personifikation av mening. (Se ANDE.) Han kan dyka upp i drömmar ”som en magiker, doktor, präst, lärare, professor, farfar, eller vem som helst som äger auktoritet.” (CW 9i, par. 398.) Han ”representerar kunskap, reflektion, insikt, visdom, list och intuition å ena sidan, och å andra moraliska kvaliteter som god vilja och beredskap att hjälpa…” (CW 9i, par. 406.) Den vise gamle mannen ställer ofta frågor i sagor och drömmar, som får en att reflektera, som utmanar ens moral. Han har ibland en gudalik kvalitet och är som sådan kopplad till Självet.

”Den andliga principen” i skepnad av vis gammal man, dvärglik figur eller hjälpsamt djur ”dyker upp i en situation där insikt, förståelse, råd, beslutsamhet, planering, etc., krävs men kan inte uppbådas med egna resurser.” (CW 9i, par. 398.)

Han uppträder ibland i sällskap med en pojke (som i sig och ensam kan symbolisera den andliga principen), eller rentav som en pojke. Till den gamles visdom hör ”barnlika” kvaliteter som nyfikenhet och lekfullhet. Den gamle och BARNET hör ihop och är en symbol för Mercurius inom alkemin. I modernare tappning är bilden av Frodo (den lille mannen, barnet) i sällskap med den vise gamle mannen Gandalf en för yngre generationer inspirerande scen.

Denna vägledande och inspirerande princip kan även om än mer sällan ta skepnaden som dvärglika figurer eller talande djur.

Förmodligen till följd av drömmarnas kompensatoriska karaktär, påpekar Jung att den vise gamle mannen dyker upp i drömmar när drömmaren själv är något av en dåre. (2014, s. 40.)

Stel gammal man

Den gamle mannen kan också uppträda som stel, kanske döende, kanske maktfullkomlig – som en negativ fadersbild, vars svaghet kompenseras av maktbegär. Denna bild är inom alkemin kopplad till bly och vidtalas som Saturnus/Kronos; den har förlorat kontakten med eros och är en symbol för prima materia. Sett ur ett jungianskt perspektiv kan den gamle, döende tyrannen vara en symbol för den hittills förhärskande men numer förlegade inställningen (såsom extraversion eller tankefunktion). (Se även Fader och Kung.)

« Back to Glossary Index