Gammalt

Om något är gammalt i drömmen symboliserar det ofta att det som illustreras är förlegat, psykologiskt förbi, eller att något trängts bort och varit utanför medvetandet länge.

Förlegat
Till exempel, om man drömmer att man har ens gamla KLÄDER på sig (de man hade förr i tiden), kan det indikera att man går med förlegade attityder, eller identifierar sig med en förlegad roll. Om man åker i en skrotig gammal buss kanske man fallit in i gamla spår. Om man träffar en arbetskamrat som i drömmen är oväntat gammal, kan detta symbolisera att jobbet är förlegat (givet att arbetskamraten symboliserar jobbet i sig, eller drömmarens engagemang i det); om man tvingas bära på något gammalt, kan det indikera att man bär på förlegade bördor, och så vidare.

Till denna symbolikt hör antagligen begagnat – något redan använt (av någon annan, men säkert en låt säga tidigare upplaga av en själv); något man redan begagnat, använt. Det behöver förstås inte vara något negativt.

Historia
Att något är gammalt kan givetvis också betyda att det är från förr, en del av ens historia, till exempel en gammal plats. Urgamla platser och föremål i drömmar kan antyda ett arketypiskt innehåll, det vill säga ärvda eller opersonliga idéer. (På motsvarande vis kan gamla människor symbolisera visdom.)

Man skulle kunna sammanfatta det så, att om ”det gamla” i drömmen ännu är inom ramen för drömmarens liv, handlar det nog om dennes personliga psykologi; men är det mycket äldre än så, kan ett mer kollektivt synsätt vara lämpligare. Men observera att våra personliga ”ur-händelser” i tidig barndom mycket väl kan vara färgade av arketypiska mönster och kläs i urgammal skrud.

« Back to Glossary Index