Gård

Gård

En gård symboliserar ett mer eller mindre avgränsat område i ens inre. Se även BAKGÅRD, STAKET och TRÄDGÅRD.

Comments are closed.