Gås

Gåsen är Nemesis FÅGEL och senare kopplad till häxor och hedendom. Liksom exempelvis anka är gåsen bekväm både i luften, på land och på vatten, vilket kan ge den ”merkuriala” associationer till själen och Självet. I linje härmed är Hermes fågel vanligtvis en gås.

Gäss är robusta och kaxiga fåglar, som i grupp kan skrämmas och verkligen hålla ställningarna.

Som flyttfåglar kan gäss förknippas med årstider, visdom och förmåga att tillsammans på intuition göra gemensam sak.

Att gåsen i mer folkliga sammanhang varit allmänt sedd som dum framgår av uttryck som “dum som en gås”. I bland annat Ryssland och Kina har ”gås” använts som namn för en käresta. I ryska folksagor återkommer motivet att en prins äktar en gås (symboliskt uttryck för ”outvecklad” anima).

« Back to Glossary Index