Gåta

Det är ett vanligt tema att hjälten ställs inför en gåta (Oidipus och Bilbo är två kända exempel) som måste lösas för att komma vidare. På samma vis ställs jaget (som hjälten symboliserar) inför en gåta i mötet med det omedvetna. Varje dröm är ju en gåta – vi frågar oss alltid: ”Vad betyder det här?” Gåtan är en symbol som måste ”knäckas”, kanske genom reflektion, fokus och intelligens.

« Back to Glossary Index