Gåva

Gåva

Allting som tillhör mig är en del av mig, vilket är ett skäl till irritation när andra hanterar mina saker vårdslöst. Om jag ger någon en gåva implicerar det att jag ger bort litet av mig själv som så att säga går upp i en annan, ofta med den underförstådda implikationen att den andre vid nästa tillfälle ger mig en gåva. På detta sätt skapas ömsesidig tillhörighet. I Hávamál upprepar Oden flera gånger vikten av gåvor och gengåvor för vänskapens djup och längd. Gåvor förutsätter att det givna tillhör ägaren, varför dagens raskt inhandlade pryl på väg till kalaset äger mindre symbolisk signifikans än ett föremål man kanske själv skapat eller använt, för att – till skillnad från ett OFFER – användas av en annan, vanligtvis med ett outtalat anspråk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *