Gnugga, Gnida

Gnugga, Gnida

Att gnugga eller gnida används för att skapa eller överföra energi. Man kan dela överföra behag med en smekning, ”skapa” energi genom att gnugga händerna eller ge upphov till eld genom att gnugga och gnida rätt material motsvarande. Härifrån har inte associationen långt till samlag.

I ritualer gnider man det heliga för att ta del av det, eller gnider ett föremål för att överföra det dåliga man bär på till det. Det finns en magisk kvalitet som för tankarna till tretalets magi; Aladdin måste gnida sin lampa för att djinnen ska släppas fri, till exempel.

Beröringens magiska kraft återkommer i läkedom, där vårdgivaren ”behandlar” sin patient, kanske med handpåläggning – helar med sina händer eller drar ut det onda. På liknande vis gnider vi oss reflexmässigt där vi fick ont för att det ska gå över.

Liksom associationen till tretalet finns det en ”upp och ned”- eller ”fram och tillbaka”-symbolik här, som även hänför sig till cirkulerandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *