Godis, Sötsaker

Godis, kakor och andra sötsaker antyder som regel infantila tendenser att uppsöka barnslig behovstillfredsställelse. Men ibland uttrycker det ett uppriktigt behov av att “förkroppsliga”, att tända en liten eld av begär som – om sådant saknas – kan vara nyttig, men som avfärdas som onyttig i vakenlivet. (Jämför Honung.)

« Back to Glossary Index