Grå

« Back to Glossary Index

Det grå kan antyda något ”gammalt och grått”, vilket i sin tur kan antyda visdom (jämför ”Gandalf Grå”, den vise gamle mannens gråa skägg, etcetera). Bristen på färgrikedom ger den en ödmjuk anstrykning.

Det grå som frånvaro av färg kan också antyda depression – ett tillstånd vi kanske associerar till grått väder, grå och tunga moln, allmän nedstämdhet och brist på känslor.

Vidare kan det gråas brist på färgen också symbolisera brist på distinktion, det vill säga omedvetenhet. Ett halvmörkt rum eller landskap går i gråa färger, ”alla katter är grå”, etcetera. När situationen närmar sig medvetandet (ljuset framträder) blir omgivningen också färgrikare.

« Back to Glossary Index