Gran

Karaktäristiskt för granen är att den är grön året om, och kanske det är därför den blivit ett ”julträd”, en symbol för ljusets återkomst i samband med midvinter. Världsträdet i fornnordisk mytologi, Yggdrasil, var grönt året om, vilket fått somliga att spekulera i att det i själva verket var en gran.

Granen är liksom TRÄD i allmänhet förknippat med Den stora modern. Detta är särskilt framträdande i myten om Kybele och Attis, där den senare kastrerar sig under en gran till följd av den förra. I andra versioner blir Attis en gran, ett slags trädande med andra ord. I romarriket användes granar i ceremonier till denna moderskults ära.

« Back to Glossary Index