Graviditet, Födelse, Spädbarn

« Back to Glossary Index

Graviditet hänsyftar mot att någonting har befruktats och att något nytt är på väg att födas – man är havande med något som växer inom en, och som en dag kommer att födas, manifesteras. Det är vanligtvis en positiv symbol, men observera att det ofta bara är en potential som drömmaren kan behöva realisera medvetet för att det ska födas. Det man är havande med kan vara något konkret, yttre, som ett nytt kreativt projekt, eller något inre som en psykologisk förändring eller uppenbarelse.

Födelse
Födelse är en symbol för att någonting nytt har kommit till liv i drömmarens inre; någonting med potential som antagligen har framtiden framför sig (se även BARN). Det nya är skört och riskerar att förstöras; drömmaren gör klokt i att vårda det. Sagor och legender är fyllda med nyfödda barn som är i fara, vilket illustrerar detta arketypiska tema.

I synnerhet under viktiga tidpunkter i ens liv kan drömmar där någon föds anspela på det arketypiska temat hjältefödsel. (Edinger 1994b, s. 54.) Här kan ”det gudomliga barnet” symbolisera individuationens uppvaknade drivkraft, något som ännu behöver tas om hand av medvetandet. Det är ju också ett mycket vanligt tema att den nyfödde hjälten genast blir övergiven eller utsätts för omedelbar fara (Herakles, Moses, Jesus, etcetera).

Edinger säger: ”När individuationens utvecklingsmöjlighet föds, är allting emot det. Det är helt förståeligt att denna särskilda drivkraft att utvecklas till en unik varelse, som skiljer sig från alla andra och från konventionella normer, inte kan vänta sig yttre stöd. … Den riskerar att motarbetas genom att betraktas som värdelös. Det kan vara livsfarligt, givetvis, eftersom något som just fötts kräver uppmärksamhet och näring och är extremt sårbart för likgiltighet.” (Ibid., s. 54-55.)

Befruktningens tidpunkt
Om man drömmer att någon är höggravid, att någon föds, eller om ett nyfött barn, är det ofta något notervärt som hände i drömmarens liv nio månader tidigare, något som födde detta frö.

« Back to Glossary Index