Gris, Svin

Grisen eller närmare bestämt suggan har varit förknippad med moders- och fruktbarhetsgudinnor över hela världen, såsom Isis, Demeter och Freja (vars tillnamn Sýr betyder just ”suggan”). En gris prydde mynt från Eleusis och grisar offrades i ett hål under Thesmoforia-festivalen (som ju var exklusiv för kvinnor, till Demeters och Persefones ära). Grisen har också tilldragit sig projektioner som lust, frosseri och orenhet – följaktligen även sex och ibland det demoniska (som i Flugorna herre). Men å andra sidan kan den associeras med det enkla och jordnära.

Det är alltså ett jordnära nyttodjur som alltid stått nära människan och varit kopplad till fruktbarhet. Men inte minst under den kristna epoken i Europa betraktades den som ett smutsigt och “lågt” djur, ofta förknippat med frosseri. ”Svin” är ju också på många håll ett grovt skällsord, och ”gris” används för att beskriva självupptagna och otrevliga personer. Samtidigt tenderar grisar framför allt i barnböcker att framställas som oskyldiga, känsliga och intelligenta varelser – kanske en rest av den ömsinthet den enkla bondefamiljen kände för sina grisar? Den är också på sina håll kopplad till tur och ses som en positiv drömsymbol.

« Back to Glossary Index